DOWNLOAD
Lupa Kata Laluan

Jangan takut! Kami boleh membantu anda !

Contoh: 0123456789

Login atauBuat Akaun ?

Pendaftaran Baru

Daftar dan mula menang !

Contoh: 0123456789

 atau

Cara Mendaftar
Login

Selamat Datang Ke LUCKYD!

 atau

Dengan log masuk, anda bersetuju dengan kami
T&C dan Privasi dan Polisi

AWAS

Sila login untuk meneruskan OK

AWAS

Pemenang : ?
Pemenang : ?
Pemenang : ?
Pemenang : ?
Pemenang : ?
Pemenang : ?
Pemenang : ?
Pemenang : ?
Pemenang : ?
Pemenang : ?
Pemenang : ?
Pemenang : ?
Pemenang : ?
Pemenang : ?
Pemenang : ?
Pemenang : ?
Pemenang : ?
Pemenang : ?
Pemenang : ?
Pemenang : ?
Tarikh Cabutan 28-01-2022 12:00:00
Dapatkan Tiket Daripada 01-01-2022 00:00:00 - 28-01-2022 04:00:00
masa yang tinggal untuk January
Tiket Cabutan Baru-Baru Ini
LUCKYD538551 LUCKYD250292 LUCKYD227417 LUCKYD426063 LUCKYD290222 LUCKYD324754 LUCKYD810076 LUCKYD922643 LUCKYD807380 LUCKYD927657 LUCKYD751535 LUCKYD364128 LUCKYD606760 LUCKYD412433 LUCKYD494307 LUCKYD467281 LUCKYD509127 LUCKYD340272 LUCKYD996145 LUCKYD916845 LUCKYD184168 LUCKYD866786 LUCKYD228283 LUCKYD443161 LUCKYD040086 LUCKYD359679 LUCKYD190461 LUCKYD634209 LUCKYD434544 LUCKYD758097 LUCKYD225222 LUCKYD085305 LUCKYD346440 LUCKYD208019 LUCKYD662235 LUCKYD276883 LUCKYD169253 LUCKYD045050 LUCKYD595365 LUCKYD289092 LUCKYD358824 LUCKYD430327 LUCKYD583969 LUCKYD899865 LUCKYD824513 LUCKYD902511 LUCKYD035932 LUCKYD198556 LUCKYD507548 LUCKYD539391 LUCKYD483487 LUCKYD462096 LUCKYD365347 LUCKYD769152 LUCKYD779032 LUCKYD170394 LUCKYD177832 LUCKYD747179 LUCKYD184579 LUCKYD375281 LUCKYD959948 LUCKYD685417 LUCKYD042174 LUCKYD934695 LUCKYD286935 LUCKYD252428 LUCKYD224179 LUCKYD669351 LUCKYD186942 LUCKYD021416 LUCKYD523925 LUCKYD123323 LUCKYD125484 LUCKYD079261 LUCKYD368975 LUCKYD543194 LUCKYD420440 LUCKYD985501 LUCKYD814030 LUCKYD656719 LUCKYD261521 LUCKYD130180 LUCKYD316954 LUCKYD068688 LUCKYD633768 LUCKYD324213 LUCKYD748190 LUCKYD237446 LUCKYD135328 LUCKYD695724 LUCKYD303783 LUCKYD254660 LUCKYD351291 LUCKYD146898 LUCKYD197693 LUCKYD282948 LUCKYD103050 LUCKYD508843 LUCKYD736984 LUCKYD045922 LUCKYD575010 LUCKYD531381 LUCKYD387568 LUCKYD702240 LUCKYD384191 LUCKYD505573 LUCKYD977985 LUCKYD936599 LUCKYD680615 LUCKYD056818 LUCKYD199207 LUCKYD659288 LUCKYD286914 LUCKYD113930 LUCKYD710393 LUCKYD066428 LUCKYD077351 LUCKYD464161 LUCKYD134768 LUCKYD799492 LUCKYD756690 LUCKYD477404 LUCKYD826246 LUCKYD041945 LUCKYD993150 LUCKYD868856 LUCKYD902138 LUCKYD172613 LUCKYD201321 LUCKYD433057 LUCKYD359979 LUCKYD374932 LUCKYD159343 LUCKYD038624 LUCKYD419929 LUCKYD676006 LUCKYD565496 LUCKYD858871 LUCKYD792994 LUCKYD221854 LUCKYD958111 LUCKYD196257 LUCKYD338274 LUCKYD992974 LUCKYD922832 LUCKYD067142 LUCKYD667869 LUCKYD180835 LUCKYD263613 LUCKYD883409 LUCKYD083042 LUCKYD986838 LUCKYD354949 LUCKYD468039 LUCKYD604360 LUCKYD633876 LUCKYD927397 LUCKYD001607 LUCKYD582174 LUCKYD552564 LUCKYD924296 LUCKYD260747 LUCKYD909306 LUCKYD509411 LUCKYD813381 LUCKYD881017 LUCKYD555032 LUCKYD826330 LUCKYD571535 LUCKYD998613 LUCKYD976925 LUCKYD552276 LUCKYD179685 LUCKYD792786 LUCKYD930422 LUCKYD131876 LUCKYD210273 LUCKYD391061 LUCKYD064919 LUCKYD191643 LUCKYD688141 LUCKYD781296 LUCKYD058340 LUCKYD269960 LUCKYD157334 LUCKYD252595 LUCKYD078144 LUCKYD992776 LUCKYD798656 LUCKYD727423 LUCKYD107885 LUCKYD817615 LUCKYD926707 LUCKYD189904 LUCKYD948096 LUCKYD156339 LUCKYD304637 LUCKYD808902 LUCKYD734238 LUCKYD826145 LUCKYD147513 LUCKYD828022 LUCKYD204937 LUCKYD064556 LUCKYD696433 LUCKYD456443 LUCKYD375395 LUCKYD624033 LUCKYD532572 LUCKYD103594 LUCKYD707662 LUCKYD346550 LUCKYD678672 LUCKYD284654 LUCKYD289854 LUCKYD910531 LUCKYD794842 LUCKYD436083 LUCKYD896839 LUCKYD672038 LUCKYD075881 LUCKYD982432 LUCKYD377674 LUCKYD323793 LUCKYD851132 LUCKYD997757 LUCKYD728507 LUCKYD192418 LUCKYD110729 LUCKYD703167 LUCKYD661866 LUCKYD214995 LUCKYD842962 LUCKYD029650 LUCKYD629436 LUCKYD171597 LUCKYD968604 LUCKYD195812 LUCKYD775797 LUCKYD554859 LUCKYD409898 LUCKYD022923 LUCKYD701902 LUCKYD659966 LUCKYD844785 LUCKYD400688 LUCKYD234553 LUCKYD849612 LUCKYD583704 LUCKYD833034 LUCKYD435190 LUCKYD002259 LUCKYD765026 LUCKYD802527 LUCKYD884117 LUCKYD643839 LUCKYD449149 LUCKYD890770 LUCKYD256769 LUCKYD593551 LUCKYD415210 LUCKYD892672 LUCKYD220937 LUCKYD801150 LUCKYD875851 LUCKYD598180 LUCKYD826006 LUCKYD095193 LUCKYD136740 LUCKYD664666 LUCKYD511579 LUCKYD312298 LUCKYD809623 LUCKYD546533 LUCKYD932652 LUCKYD243371 LUCKYD149504 LUCKYD177742 LUCKYD581726 LUCKYD354294 LUCKYD452877 LUCKYD387347 LUCKYD789787 LUCKYD006759 LUCKYD454277 LUCKYD249160 LUCKYD079789 LUCKYD134118 LUCKYD669086 LUCKYD864891 LUCKYD340088 LUCKYD507558 LUCKYD667382 LUCKYD386887 LUCKYD733583 LUCKYD932385 LUCKYD204840 LUCKYD966548 LUCKYD148571 LUCKYD348296 LUCKYD768652 LUCKYD548784 LUCKYD118972 LUCKYD591209 LUCKYD555895 LUCKYD415571 LUCKYD857427 LUCKYD463503 LUCKYD381236 LUCKYD310048 LUCKYD966112 LUCKYD476404 LUCKYD264858 LUCKYD516324 LUCKYD436559 LUCKYD543965 LUCKYD140877 LUCKYD676451 LUCKYD660113 LUCKYD167207 LUCKYD905040 LUCKYD965000 LUCKYD478261 LUCKYD864559 LUCKYD310432 LUCKYD984955 LUCKYD469568 LUCKYD308349 LUCKYD741608 LUCKYD474823 LUCKYD623187 LUCKYD307560 LUCKYD562466 LUCKYD645540 LUCKYD329776 LUCKYD657564 LUCKYD240953 LUCKYD646006 LUCKYD214481 LUCKYD573839 LUCKYD864272 LUCKYD834341 LUCKYD060944 LUCKYD634229 LUCKYD446443 LUCKYD564958 LUCKYD626204 LUCKYD790594 LUCKYD512432 LUCKYD550120 LUCKYD772459 LUCKYD754938 LUCKYD080113 LUCKYD514344 LUCKYD253593 LUCKYD142616 LUCKYD918525 LUCKYD124959 LUCKYD323870 LUCKYD637723 LUCKYD829157 LUCKYD980808 LUCKYD155251 LUCKYD251928 LUCKYD013081 LUCKYD794358 LUCKYD227069 LUCKYD768948 LUCKYD353545 LUCKYD296587 LUCKYD541692 LUCKYD208590 LUCKYD232251 LUCKYD260590 LUCKYD225162 LUCKYD009402 LUCKYD480744 LUCKYD783752 LUCKYD221752 LUCKYD629985 LUCKYD915670 LUCKYD023941 LUCKYD921439 LUCKYD674600 LUCKYD396277 LUCKYD427279 LUCKYD513518 LUCKYD076747 LUCKYD023119 LUCKYD853649 LUCKYD657223 LUCKYD046558 LUCKYD920040 LUCKYD004399 LUCKYD984843 LUCKYD401535 LUCKYD966323 LUCKYD261080 LUCKYD840204 LUCKYD514595 LUCKYD963642 LUCKYD975779 LUCKYD811571 LUCKYD321562 LUCKYD792979 LUCKYD047499 LUCKYD200741 LUCKYD497840 LUCKYD118261 LUCKYD542922 LUCKYD325461 LUCKYD872767 LUCKYD484714 LUCKYD709079 LUCKYD218014 LUCKYD483826 LUCKYD051679 LUCKYD374573 LUCKYD667072 LUCKYD620506 LUCKYD280359 LUCKYD566842 LUCKYD569802 LUCKYD127996 LUCKYD195864 LUCKYD066700 LUCKYD361746 LUCKYD500474 LUCKYD697720 LUCKYD689412 LUCKYD307761 LUCKYD599512 LUCKYD719848 LUCKYD643575 LUCKYD197137 LUCKYD618988 LUCKYD510173 LUCKYD564414 LUCKYD723578 LUCKYD023305 LUCKYD967168 LUCKYD569342 LUCKYD781855 LUCKYD139470 LUCKYD731573 LUCKYD216060 LUCKYD105307 LUCKYD296232 LUCKYD475304 LUCKYD827079 LUCKYD167594 LUCKYD358406 LUCKYD711634 LUCKYD057944 LUCKYD410330 LUCKYD845858 LUCKYD618905 LUCKYD041873 LUCKYD245522 LUCKYD328027 LUCKYD712931 LUCKYD542484 LUCKYD187272 LUCKYD398432 LUCKYD817499 LUCKYD333219 LUCKYD420979 LUCKYD994055 LUCKYD683522 LUCKYD379521 LUCKYD124272 LUCKYD565581 LUCKYD112375 LUCKYD041191 LUCKYD702814 LUCKYD810646 LUCKYD739022 LUCKYD937519 LUCKYD716248 LUCKYD287126 LUCKYD649513 LUCKYD938855 LUCKYD831695 LUCKYD005071 LUCKYD129031 LUCKYD874164 LUCKYD773685 LUCKYD047234 LUCKYD161223 LUCKYD283088 LUCKYD933734 LUCKYD175417 LUCKYD908370 LUCKYD620714 LUCKYD568315 LUCKYD643603 LUCKYD419686 LUCKYD005395 LUCKYD086027 LUCKYD873145
Terma & Syarat
Perincian Acara
 • Acara ini akan bermula dari 1hb Disember 2021 0000hrs, dan akan menjadi acara bulanan yang berulang. .
 • Company akan ada Vault of Wealth baharu setiap bulan, jika tiket anda tidak dipilih bulan ini, sentiasa ada bulan depan!
 • Mendapatkan Tiket Cabutan Bertuah Vault of Wealth
  • 1hb hingga 27hb setiap bulan
 • Tarikh Cabutan
  • 28hb setiap bulan
 • Tempoh Bertenang
  • 28hb sehingga hujung setiap bulan
Contoh: Untuk Februari 2022, anda hanya boleh mendapatkan tiket dari 1hb Februari 2022 0000hrs hingga 27hb Februari 2022 2359hrs. Pada 28hb Februari 2022, kami akan mengeluarkan pengumuman pemenang, anda boleh menyemak sama ada anda telah menang melalui halaman acara Vault of Wealth. Anda boleh mula mendapatkan tiket sekali lagi di Vault of Wealth baharu pada 1hb Mac 2022 0000hrs.
 • Setiap deposit RM50 akan mendapat Tiket Vault of Wealth..
  • Deposit RM190 akan mendapat 3 tiket.
  • Deposit RM250 akan mendapat 5 tiket.
 • Tiada had maksimum tiket yang anda boleh dapatkan dalam sebulan.
 • Jika deposit anda ditolak, tiket tidak akan dikeluarkan..
 • Anda hanya boleh mendapatkan Tiket Vault of Wealth dari 1 hingga 27 hari bulan setiap bulan.
Hadiah Acara
 • Pada 28 hari bulan setiap bulan, nombor tiket yang menang akan dipaparkan pada halaman acara Vault of Wealth.
 • Kakitangan perkhidmatan pelanggan kami akan menghubungi pemenang dari 28 hingga akhir setiap bulan untuk mengatur hadiah anda.
 • Jika anda tidak memberi maklum balas kepada kakitangan perkhidmatan pelanggan kami dalam masa 7 hari, hadiah anda akan dibatalkan.
Terma & Syarat Acara
 • Semua tiket Vault of Wealth tidak boleh ditukar atau ditukar.
 • Tidak akan ada bayaran balik deposit sekiranya anda mendepositkan hanya di bawah keperluan ambang RM50.
 • Tiket Vault of Wealth akan tamat tempoh pada hari terakhir setiap bulan. Jika anda mempunyai sebarang soalan atau masalah dengan tiket anda, sila hubungi kakitangan perkhidmatan pelanggan kami.
 • Syarikat tidak akan bertanggungjawab untuk menyimpan hadiah anda jika anda tidak memberi maklum balas kepada kakitangan perkhidmatan pelanggan kami dalam masa 7 hari.
 • Syarikat berhak untuk menukar terma dan syarat mengikut budi bicara Syarikat. Akaun pendua tidak layak untuk hadiah. Sekiranya berlaku perselisihan faham, Syarikat berhak untuk membuat keputusan muktamad.
 • Mungkin terdapat situasi di mana hadiah kemenangan anda akan kehabisan stok atau sebaliknya tidak dapat dihantar kepada anda, Syarikat akan menggantikan hadiah yang serupa dengan nilai yang sama dengan anda.
 • Jika anda tidak mahu menerima hadiah yang anda menangi, dan ingin menukar nilai kewangan, anda hanya boleh menukarnya dengan 70% daripada nilai dalam kredit permainan SAHAJA.
 • Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai acara tersebut, sila hubungi kakitangan perkhidmatan pelanggan kami melalui Sembang Langsung, WhatsApp atau Telegram.
 • Setiap pemain hanya boleh memenangi SATU hadiah setiap bulan, jika terdapat penyertaan pendua dengan pemain yang sama, Syarikat berhak untuk menafikan salah satu hadiah anda.